העצים החייבים

מאמרים

ניוון עץ האתרוג וצמיחת ענף חדש – 'ילדה שניתקה מזקנה'

הגזע של העץ הישן התנוון והלך, עד שכעת נראה שאין קשר בין העץ הישן ובין הענף החדש. את פירות העץ החדש קטפו והניחו ביחד עם...

הרב יהודה עמיחי

מאמרים

חיוב ערלה בעצים שעלו מאליהם

פירות העץ בשלושת השנים הראשונות משתילתו אסורים באיסור ערלה, אך מה עושים כאשר העץ גדל מאליו ולא בטוחים אם עברו כבר שלוש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ערלה בנצרים וחוטרים בעץ הרימון

נצרים שיוצאים מתחתית העץ נחשבים לעיתים לאילן חדש שיש למנות לו שלש שנות ערלה, בעיה זו מצויה בכמה מיני עצים, כגון: זית,...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עץ שגדל במקום הפקר – דינו לערלה

מטיילים שהגיעו בסיוריהם לבוסתנים ובהם אילנות צעירים שצמחו מאליהם, ועל האילנות פירות, האם צריכים לחשוש לערלה ולהימנע...

הרב יעקב אפשטיין

toraland whatsapp