ערלה בהרכבות

מאמרים

הרכבת תמך

האם הרכבת תמך מחייבת מניין מחודש לשנות ערלה? (התורה והארץ חלק ה')

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp