פירות השוק

מאמרים

רוב וקבוע בפירות שנמכרו בשוק

מידי שנה חוזרת ונשאלת השאלה על אודות הפירות הנמכרים בשוק ובחנויות: האם יש לחוש לאיסור ערלה, שלפי הרבה פוסקים מצותה מן...

הרב אריה שטרן

מאמרים

חשש פירות ערלה בשוק

פירות ערלה רבים נמכרים בשווקים, האם צריך לחשוש לכך? מותר לקנות מדוכן ללא תעודת הכשר?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פירות הקיץ בשווקים והסתמכות על רשימות אחוזי ערלה

בשווקים נמכרים פירות רבים ללא פיקוח כשרותי, יש המסתמכים על רשימות שונות המתפרסמות ומסווגות את אחוזי הערלה המצויים בכל...

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp