ארץ ישראל וגבולותיה

מאמרים

שביעית בנגב המערבי

מדי שנת שמיטה, עולה שאלת היישובים בנגב המערבי, הרי הם יישובי חלוצה. האם יישובים אלו נחשבים כחלק מגבולות ארץ ישראל? מאמר...

הרב ישראל אריאל

מאמרים

זיהוי הגבול הדרומי של ארץ ישראל (תגובה)

לאחר בקשת המחילה, מחבר המאמר דן בנושא כה חמור כזיהוי גבולות הארץ, אולם לא ציין במאמרו, ואפילו לא בהערת שוליים, שבעניין...

הרב יהושע פרידמן

מאמרים

גבולות הרמב"ם: 'גבולות מסעי' או 'ברית ביה"ב' (תגובה)

באמונת עתיך 102 כתב הרב רבינוביץ מאמר בו הוא מסמן את הגבול הדרומי לדעתו של הרמב"ם. הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, בתגובה...

הרב ישראל אריאל

מאמרים

ברכה על הפרשת תרו"מ בגבולות עולי מצרים

מדברי הגמרא בחולין עולה שבית שאן הוגדרה מקום שנכבש בידי עולי מצרים ולא בידי עולי בבל, ומשום כך רבי מאיר אכל בבית שאן-...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ארץ ישראל

אחת הבעיות ההלכתיות המסובכת ביותר בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ, היא קביעת גבולות הארץ המקודשת לחיוב תרומות ומעשרות...

הרב שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

קדושת חבל ימית וחוף עזה- מצוות והתיישבות

<p>בימים אלו של חודש אייר חודש של גבורה והתחזקות ביישוב הארץ, עולה ונידונת מחדש שאלת קדושת חבל עזה: האם היא קדושה...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

הגבול הדרום מערבי של ארץ ישראל

מכתבו של הרב ישראלי זצ"ל לרב יעקב אריאל משנת תשל"ג בעניין גבולה הדרום מערבי של מדינת ישראל לעניין שמיטה ופטור שביעית

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים

נשאלת השאלה האם ישנה חובת הפרשת תרו"מ בגבולות עו"מ שלא נתקדשו בקדושה שניה (כגון אזורי גוש קטיף, אזור כזיב וצפונה), והאם...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

המעמד ההלכתי של יהודה שומרון וחבל עזה

בזה שלא החלנו את החוק הישראלי על יהודה, שומרון וחבל עזה מיד עם שחרורם ע"י צה"ל, הודינו קבל עם ועולם, כי ויתרנו על זכותנו...

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

  • 1
  • 2
toraland whatsapp