שימוש בכלי פלסטיק

מדוע שימוש בכלי פלסטיק בעייתי ומה המלצת רבני המכון לשימוש בו

רבני מכון התורה והארץ | חשוון תש"פ
שימוש בכלי פלסטיק

 

מראשית הבריאה נתן הקב"ה לאדם את היכולת לשלוט על העולם ולהשתמש בו לצרכיו, כפי שנאמר "ורדו בדגת הים ובעוף השמים", ומשמעותה של אמירה זו היא שניתן לאדם להשתמש בכל משאבי הטבע לצרכיו השונים. אולם מאידך הקב"ה הזהיר אותנו לא לקלקל את הבריאה ולשמור עליה לדורות הבאים, כפי שנאמר במדרש המוכר לכל: "ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו (קהלת א, יג). בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".

הקב"ה ברא את העולם וטמן בו משאבים רבים על מנת שהאדם ישתמש בהם לצרכיו השונים. אך על האדם לזכור שהכל הוא מתנת אלוקים ועליו לפעול באחריות כלפי כל הברואים; האדם, בעלי החיים והצמחים על מנת שהם והדורות הבאים אחריהם ימשיכו לחיות ולפעול בעולמו של הקב"ה.

 

הפלסטיק הוא אחד מהתוצרים של זיקוק הנפט, וכל עוד העולם ימשיך להשתמש בנפט הפלסטיק יהיה אחד מתוצרים אלו.

השימוש בכלי הפלסטיק השונים מועיל לאדם לשימושו היום יומי בתחומים רבים, נוחות שימוש, נקיון הכלים (במיוחד במקומות ציבוריים), אחסון מזון, ועוד רבים. אבל מכיוון שהפלסטיק הוא אחד החומרים העמידים הקיימים ומשך התפרקותו הוא ארוך, ויכול להימשך אף כמה מאות שנים, ובכך נגרם נזק לאדם ולבעלי החיים, עלינו להשתדל למעט ככל הניתן בשימוש בו ובמוצריו השונים.

מכון התורה והארץ שמח על הפרסומים האחרונים בכלי התקשורת על כך שכמה עיריות ומועצות נוקטות בדרך שהתורה מכוונת אותנו למעט בשימוש בכלי הפלסטיק כדי לשמר את העולם לעתיד.

toraland whatsapp