גוש קטיף - חבל עזה

מאמרים

לכבוד חנוכת העשור לת''ת כפר דרום

תלמוד תורה כפר דרום הוא מופת וציון דרך בתולדותיו של היישוב היהודי בארץ ישראל בכלל ובגוש קטיף בפרט. תלמוד התורה נולד...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

בנה ביתך כבתחילה

<p>"הקב"ה כבר אלפיים שנה, בלי בית אנו רק כמה ימים..." על משמעות&nbsp;המילה "בית"- מדוע היא כל כך משמעותית?</p>

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

תערוכות ופעילויות לבת"ס היסודיים בנושא יישוב א"י

החשיבות העצומה שמייחסת היהדות לבניין הפיזי של ארץ ישראל.

נאור גדעון

מאמרים

השמיעיני את קולך

<p>עיונים רעיוניים בתפילה- הקשר לצרה, השירה לה' והפגישה עם ה'.</p>

הרב ש. יוסף וייצן

מאמרים

הירא ורך הלבב

<p>דבר מוסכם הוא שמלחמתנו כיום מלחמת מצוה היא:&nbsp;אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם.</p>

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

קונטרס ובשביעית מלחמות

<p>במחלוקת התנאים בפירוש 'הירא ורך הלבב': כפשוטו וכר"ע-&nbsp;מי שפוחד מהמלחמה ויכול לשבור את לב הלוחמים. או ר' יוסי...

הרב שרייבר א"י

מאמרים

''ותשאני רוח''- אתגרים אלוקיים בעת מלחמה

שיעור שניתן ע"י רב הישוב, לאחר התקפת הפצמרי"ם הראשונה על עצמונה בניסן תשס"א

הרב ראובן נתנאל

מאמרים

על כנפי השכינה

<p>אודות מסירות הנפש של אחינו גיבורי התהילה תושבי חבל עזה,&nbsp;על הנסים והנפלאות שהקב"ה עושה עמנו ערב ובקר...

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

כשעם נשאל על ארצו

ההצעה לקיים משאל עם על פינוי יישובים מארץ ישראל מעלה מספר שאלות עקרוניות בדבר טיבו של הליך זה. האם נכון לקיים משאל עם על...

הרב יהודה זולדן