מצוות ישוב הארץ

מאמרים

מצוות ישוב ארץ ישראל - האם צריכה כוונה?

אדם יישב את הארץ אך לא עשה זאת מתוך כוונה למצווה, האם נחשב לו יישוב הארץ למצווה?

הרב יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

משום יישוב ארץ ישראל - בעצי שבעת המינים

במאמרנו נברר את הגדר של: "משום יישוב ארץ ישראל", במה שקשור לנטיעת עצים, ונוכיח שהוא תקף רק לגבי עצים משבעת המינים...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

ישוב הארץ - בינוי או שדות?

כיצד מתקיימת מצות ישוב א"י ביתר הידור בשדות או בבתים, בעיור או בחקלאות? האם מותר לתכנן את ישוב הארץ ע"י עקירת שטחים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה וחובת העליה לארץ ישראל

שקולה מצות ישוב א"י כנגד כל המצוות שבתורה

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

בשבח יישוב ארץ ישראל

<p>מכתב הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ''ל, בהקדמה לספרו 'יוסף חן' (ח''ב)&nbsp;בשבח יישוב ארץ ישראל</p>

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

toraland whatsapp