קדושת הארץ

מאמרים

פרי העץ ופרי האדמה בארץ ישראל

תחילה נראה בקצרה את המעמד המיוחד של העץ ופרותיו בתורה ובדברי חז"ל, ומעמדם המיוחד של פירות העץ הגדלים בארץ ישראל

הרב בניהו ברונר

מאמרים

קדושת אזור עולי מצרים לאחר מלחמת ששת הימים

אחת הבעיות ההלכתיות המסובכת ביותר בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ, היא קביעת גבולות הארץ המקודשת לחיוב תרומות ומעשרות...

הרב שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

קדושת ארץ ישראל בימים ההם ובזמן הזה

שיש דין קדושה אף מדאורייתא לכל אותם שטחים הנמצאים מעבר לשטחים שנכללו בקדושה השניה שבזמן עזרא, וגם בכל הארץ אולי נוספה...

הרב אריה שטרן

מאמרים

בשובך לציון ברחמים

<p>על שני החלקים בגאולה: החלק שבידי שמים, והחלק שבידי האדם- כיבוש ויישוב הארץ שיש לנו את החובה והיכולת...

הרב דורון ותקין

מאמרים

להליכות ארץ ישראל

על היחס בהלכה לא"י כסובייקט, כביכול היא בעצמה נעשית ה'גברא'. כביכול יצור חי ופעיל, בר מצוות ובר עבירות, קולט...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

אהבת חינם לארץ

<p>חטא המרגלים נוגע להבנה מהי הארץ לעם. כל עם זקוק לארץ כדי לחיות את חייו, אבל לעם אלוקי עם סגולה, הארץ היא גם ארץ...

הרב דורון ותקין

מאמרים

חורבן ובניין משום קדושה בארץ ישראל

<p>התורה החילה על שלשה מקומות בארץ ישראל גזירת כליה וחורבן,&nbsp;וכנגדם, שלשה מקומות שיש בהם עוצמה שמהווה משקל...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

בענייני אמונה וארץ ישראל

<p>מכתב בענייני אמונה וארץ ישראל ממר"ן שאול ישראלי זצ"ל&nbsp;אל הרה"ג יעקב אריאל (שטיגליץ) שליט"א, בהיותו תלמיד צעיר...

הרב שאול ישראלי

מאמרים

חודשי השמן והדבש (ארץ 7 המינים)

<p>המעיין בפסוק "ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש" יבחין בחלוקה פנימית מעניינת בתוך שבעת...

הרב צבי שוורץ