ארץ ישראל

מאמרים

הירא ורך הלבב

<p>דבר מוסכם הוא שמלחמתנו כיום מלחמת מצוה היא:&nbsp;אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם.</p>

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

לימוד תורה, עבודת אדמה ובניין ארץ ישראל

פיתוח הארץ, עבודת האדמה, ובניית תשתיות קיומיות בה, הם עצמם מצוות יישוב ארץ ישראל, וכשעם ישראל שב להיות ריבון בארץ, אזי...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

עשור לגירוש: האם הבנייה ביישובי המגורשים מותרת בתשעת הימים?

יש פתרון לכל מתיישב? עשור חלף מאז הגירוש אך שאלות הלכתיות הקשורות לבניית הקבע של המגורשים עדיין רלוונטיות

מתוך אתר 'כיפה'

מאמרים

שו"ת בענייני היום והשעה

שו"ת אמוני בענייני היום והשעה ערב פינוי גוש קטיף ת"ו

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

מאמין וזורע

ימי הקיץ, זמן צמיחת הפירות וקצירתם, יש בהם הנאה ושמחה מהפירות המתחדשים. ימים אלו מעוררים מחדש את היחס לחקלאות וערכה....

הרב דורון ותקין

מאמרים

לכבוד חנוכת העשור לת''ת כפר דרום

תלמוד תורה כפר דרום הוא מופת וציון דרך בתולדותיו של היישוב היהודי בארץ ישראל בכלל ובגוש קטיף בפרט. תלמוד התורה נולד...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

בנה ביתך כבתחילה

<p>"הקב"ה כבר אלפיים שנה, בלי בית אנו רק כמה ימים..." על משמעות&nbsp;המילה "בית"- מדוע היא כל כך משמעותית?</p>

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

קונטרס ובשביעית מלחמות

<p>במחלוקת התנאים בפירוש 'הירא ורך הלבב': כפשוטו וכר"ע-&nbsp;מי שפוחד מהמלחמה ויכול לשבור את לב הלוחמים. או ר' יוסי...

הרב שרייבר א"י

מאמרים

''ותשאני רוח''- אתגרים אלוקיים בעת מלחמה

שיעור שניתן ע"י רב הישוב, לאחר התקפת הפצמרי"ם הראשונה על עצמונה בניסן תשס"א

הרב ראובן נתנאל