ארץ ישראל

מאמרים

בשבח יישוב ארץ ישראל

<p>מכתב הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ''ל, בהקדמה לספרו 'יוסף חן' (ח''ב)&nbsp;בשבח יישוב ארץ ישראל</p>

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

מאמרים

מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה וחובת העליה לארץ ישראל

שקולה מצות ישוב א"י כנגד כל המצוות שבתורה

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

ישוב הארץ - בינוי או שדות?

כיצד מתקיימת מצות ישוב א"י ביתר הידור בשדות או בבתים, בעיור או בחקלאות? האם מותר לתכנן את ישוב הארץ ע"י עקירת שטחים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

הנגב הדרומי – שיטת הרמב''ם

עיון ברמב"ם בהלכות תרומות פ"א הל' ז, על גבולה הדרומי של ארץ ישראל

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

הגולן ועבר הירדן כחלק מארץ ישראל

מה דין הגולן ועבר הירדן לגבי מצות ישוב ארץ ישראל האם מצווים לכבוש אותו ולשבת שם, האם האזורים הללו חייבים במצוות התלויות...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

זיהוי הגבול הדרומי של ארץ ישראל לעניין שמיטה

אחד מהנושאים המרתקים כיום בהלכה הוא הגבול הדרומי של ארץ ישראל. אם בגבול המערבי, יש לנו גבול ברור, הים, ובגבול המזרחי...

הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מאמרים

'כיבוש עולי בבל המתמשך' – חלק מארץ ישראל

בגיליונות 'אמונת עיתך' האחרונים התנהל דיון מרתק בין הרב נחום אליעזר רבינוביץ לרב ישראל אריאל אודות גבולות הארץ הדרומיים....

הרב שלמה רוזנפלד

מאמרים

שיטת הרמב"ם בגבולות עולי מצרים

במאמר נעסוק בשיטת הרמב"ם לעניין גבולות עולי מצרים

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

המעמד ההלכתי של יהודה שומרון וחבל עזה

<p>בזה שלא החלנו את החוק הישראלי על יהודה, שומרון וחבל עזה מיד עם שחרורם ע"י צה"ל, הודינו קבל עם ועולם, כי ויתרנו על...

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל