בזמן הזה

מאמרים

הקדשת ביכורים בזמן הזה

נאמר במשנה: "...והביכורים אינם אלא בשבעה מינים, ובפני הבית". מקור הדין הוא מהפסוק: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה'...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

סימון ביכורים בזמן הזה

"מצוות עשה להביא ביכורים למקדש, ואין הביכורים נוהגים אלא בפני הבית, שנאמר "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך" (הרמב"ם...

הרב ארלה הראל

מאמרים

על סימון הביכורים כיום (תגובה)

יגדל בנו החשק לקיים באהבה וביקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיים בתור זכר לדבר, זכר קודש, זיכרון לחיים שלמים שיבואו לנו...

הרב יהודה זולדן

toraland whatsapp