ביכורים כללי

מאמרים

זמני הבאת ביכורים

בהלכה מוצאים אנחנו שניתן לחלק את השנה לארבע תקופות, שבכל אחת מהן ישנה התייחסות שונה למצוות הביכורים. במאמר זה ננסה...

הרב ראובן הילר

מאמרים

חגיגות ביכורים לאחר החורבן - חלק ג'

בימינו אחרי שובנו לארצנו, ארץ הקודש... חשבו רבים שלא משומרי מצוות על פי התורה ל"החיות" מצווה זו של קציר העומר ולהפכה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

חגיגות ביכורים לאחר החורבן - חלק ב'

בימינו אחרי שובנו לארצנו, ארץ הקודש... חשבו רבים שלא משומרי מצוות על פי התורה ל"החיות" מצווה זו של קציר העומר ולהפכה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

חגיגות ביכורים לאחר החורבן - חלק א'

בימינו אחרי שובנו לארצנו, ארץ הקודש... חשבו רבים שלא משומרי מצוות על פי התורה ל"החיות" מצווה זו של קציר העומר ולהפכה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק ד'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק ג'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק ב'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק א'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאמרים

ביכורים בשנה השביעית - חלק ד'

בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד...

הרב יואל פרידמן