הלכות חלה

מאמרים

שיעור הפרשת חלה מקמח מלא

במאמר שלפנינו נסקור את השינויים המודרניים באופני טחינת הקמח, ונדון האם לפיהם נכון לקבוע את חיוב הקמח המלא בחלה על פי...

הרב יצחק דביר

מאמרים

אופן הפרשת חלה מעיסת שביעית

מה קורה כאשר יש התנגשות בין שני ערכים הלכתיים? אמנם שנת השמיטה הסתיימה, אך קדושת הפירות עדיין איתנו, ובמיוחד במינים כאלו...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הפרשת חלה מקמח מלא

מאיזו כמות קמח יש להפריש חלה הנעשית מעיסת קמח מלא? האם ישנה השפעה הלכתית העולה מצורות הטחינה השונות של גרעין החיטה?...

הרב גד מכטה

מאמרים

שאלת כוהן על חלה שהתערבה

מה הדין בכוהן המפריש חלה והתערבה בעיסה ואין בה כדי שיעור ביטול, האם יכול להישאל על החלה, או שמא מאחר והחלה מצויה בידו של...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

שריפת חלה בתנור ביתי

האם מותר לשרוף את החלה, לאחר הפרשתה, בתנור האפיה הביתי?

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

ביטול באחד ומאה או שאלה

חלה שהתערבה בעיסה ולא היה בעיסה כמות המספיקה לבטל את החלה שהתערבה (1/100) – האם מותר להוסיף לעיסה עיסה של חולין באופן...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שותפות של יהודי וגוי במאפייה

נמצאו 14 דפים בודדים מתוך הפנקס בכתב ידו של חכם שעלה לארץ ישראל לקראת סוף המאה השלוש עשרה. לאחר העיון בדפים הנ"ל, ובפרט...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הלכות חלה

הלכות חלה מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

סדר הפרשת חלה

סדר הפרשת חלה מפורט ומדוייק בפורמט PDF להורדה ולהדפסה, בצירוף הלכות חלה.

toraland whatsapp