הלכות חלה

מאמרים

הפרשת חלה מקמח מלא

מאיזו כמות קמח יש להפריש חלה הנעשית מעיסת קמח מלא? האם ישנה השפעה הלכתית העולה מצורות הטחינה השונות של גרעין החיטה?...

הרב גד מכטה

מאמרים

שאלת כוהן על חלה שהתערבה

מה הדין בכוהן המפריש חלה והתערבה בעיסה ואין בה כדי שיעור ביטול, האם יכול להישאל על החלה, או שמא מאחר והחלה מצויה בידו של...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הלכות חלה

הלכות חלה מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

שותפות של יהודי וגוי במאפייה

נמצאו 14 דפים בודדים מתוך הפנקס בכתב ידו של חכם שעלה לארץ ישראל לקראת סוף המאה השלוש עשרה. לאחר העיון בדפים הנ"ל, ובפרט...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

סדר הפרשת חלה

סדר הפרשת חלה מפורט ומדוייק בפורמט PDF להורדה ולהדפסה, בצירוף הלכות חלה.