צירוף עיסות

מאמרים

חלה שהתערבה בעיסה

אשה לשה בצק וחילקה אותו לעיסות קטנות בגודל של לחמניות, כשאת אחת העיסות היא ייחדה וקראה להם שם חלה כמנהגה להפריש חלה...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

צירוף בצק ומיני מאפה לחיוב חלה

בכדי שבצק יתחייב בחלה, צריך הוא להיות בכמות השווה למ"ג ביצים וחומש, כפי שנפסק בשו"ע (יו"ד סי' שכד סעי' א)[1]. אולם גם אם...

הרב אהוד אחיטוב