הגשם

מאמרים

תחילת זמן שאילת גשמים בארץ-ישראל לאחר שנת בצורת

בשנים האחרונות כמות המשקעים קטנה ויש קיצוץ גדול במכסות המים לחקלאות. נשאלת השאלה: במידה והקדמת הממטרים מועילה לגידולים...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

הצורך בגשם בעידן התפלת מי ים

לעתים נדמה כי עם התפתחות השיטות הטכנולוגיות להפקת מים לשתיה ולשאר השימושים, קטנה באופן משמעותי התלות בגשם. מהי נחיצותו...

הרב גבריאל קדוש

toraland whatsapp