חקלאות כללי

מאמרים

ה"תרבות הכלכלית" של מדינת ישראל

השאיפה הבסיסית הממשית לעצמאות מדינית, מתהווה בראש וראשונה בעצמאות הכלכלית שהיא הבסיס לעצמאות בתחומי החיים המפותחים...

הרב אליעזר אדלר

מאמרים

חקלאות כהלכה בשנת שמיטה סיכום המחקר החקלאי בענייני שמיטה

קיום חקלאות על פי ההלכה, בשנת שמיטה, ללא הזדקקות להיתר מכירה ולהיתרים אחרים, עוקפי שמיטה, מחייב לימוד והעמקה בכל שלבי...

ד"ר אביחיל גרינברגר

מאמרים

האם החקלאות עדין רלוונטית

לאחרונה שומעים על שינוי בעמדה ובדעת הקהל ביחס אל החקלאות. מזה כמה שנים שומעים על משבר קשה שפוקד את המגזר החקלאי בכלל,...

הרב דורון ותקין

מאמרים

זמן הביעור בחקלאות המודרנית

דין 'שלוש ארצות' בביעור פירות שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

"שתתן טעם טוב בפירות"

זקנים שבנו יודעים לספר כי פעם היה לפירות טעם אחר. אולי היו פחות גדולים ויפים, אך טעמם היה כצפיחית בדבש. ואף עולים חדשים...

הרב עזריאל אריאל

  • 1
  • 2