חשיבות החקלאות

מאמרים

שמירת המצוות התלויות בארץ בגינות קהילתיות

בשנים האחרונות הולך ומתרחב תחום הגינון הקהילתי ברחבי הארץ, וכיום בישראל אלפי גינות קהילתיות שרובן הוקמו ביוזמות מקומיות,...

ארגונום מוטי שומרון

מאמרים

חקלאות יהודית מחזקת את עצמאותה הכלכלית והרוחנית של ישראל

מדינת ישראל נמצאת במצב גיאו-פוליטי מורכב מיום היווסדה. ואינה יכולה להרשות לעצמה תלות כלכלית בגורמי חוץ.

האגרונום מוטי שומרון - ראש המחלקה המדעית במכון התורה והארץ

מאמרים

הקץ המגולה בתחיית החקלאות

מהו הקשר בין זה שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה לבין הגאולה? כאות לכך שתהליך הגאולה החל, היינו מצפים לשינוי רוחני בעם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

קדושת החקלאות בארץ ישראל במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל

החקלאות בארץ ישראל איננה רק מכשיר לבדו. אמנם יש בה אמצעי לפרנסה ולקיום, אבל מטרה גדולה גנוזה בה: "שמאמין בחי העולמים...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

החקלאות - ערך או פרנסה עמל - לעומת כסף קל

אוירת "העכשויזם" הנושבת בארצנו, והרצון לשקט ושלווה עכשיו במחיר נטישת ערכי העבר ושאיפות העתיד, גורמים לשחיטת פרות קדושות...

הרב אלישע אבינר

מאמרים

לערכיות החקלאות בישראל

החקלאות היא צורך קיומי של המין האנושי, ובלעדי תוצרתה לא יוכל להתקיים. היא החלה להתפתח בימי בראשית ועד ימינו לא נמצא לה...

הרב דורון ותקין

toraland whatsapp