עקירת עצים

מאמרים

איסור עקירת עצי פרי

איסור עקירת עצי פרי איננו פשוט, מהם כללי האיסור, האם הוא שייך גם בעצים שנבטו מאליהם, ובאלו עצים הוא נוהג? הרב יואל...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עקירת עץ שעלה מאליו

מה קורה כאשר בעקבות תנאי מזג האוויר עץ המאכל שהיה שתול בגינה הזריע את עצמו בכל רחבי הגינה ולפתע גדלו להם עצים המפריעים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

עקירת צמחי פסיפלורה

אדם נטע צמחי פסיפלורה בגינתו כדי שישמשו גדר שמפרידה בין השטח שלו לבין שטח חברו. הפסיפלורה מאופיינת בצימוח מהיר ואגרסיבי,...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

האדם והסביבה

כאשר האדם על מנת לשמר את הטבע יצטרך להצטמצם או לגור במקום שאיננו חפץ, האם על האדם להצטמצם ולהדחק בשביל ערכי הטבע. האם...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

עקירת עץ שניטע שלא מדעת בעליו

האם מותר לעקור עץ שניטע שלא על דעת בעליו ולהעביר אותו לגינת בעליו? האם השתיל נאסר משום שניטע על ידי חברו בשנת השמיטה?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עקירת עצים לצורך ציבורי

ישנם מקרים בודדים שהתורה מתירה עקירת עצים- שאינם מניבים כראוי, שענפיו משמשים כקורות, שעץ אחד מזיק לעץ אחר, וכן כאשר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp