הגדרת המינים

מאמרים

כלאי הרכבה –סקירה

בסקירה שלפנינו נציין את הכנות המקובלות בהתייחס לזן הרוכב שהנוטע מזמין, נציין את המינים שבהם אין בעיית כלאים, וכן מינים...

הרב יואל פרידמן/מד' החקלאי מאיר פרנקל

  • 1
  • 2