ההרכבות האסורות

מאמרים

היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור

בחקלאות המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט, מקובל להרכיב את מרבית מיני עצי הפרי, מסיבות אגרוטכניות שונות. מדאורייתא יש...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

הרכבות בשזיף 'פיסרדי'

שזיף 'פיסרדי' הוא עץ שזיף בעל עלים אדומים (בגוון בורדו). לרוב נוטעים אותו בגינות לנוי, כדי ליהנות מן העלווה המרהיבה שלו....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הרכבה על כנה עקרה

האם מותר להרכיב שזיף על הכנה "פרסיאנה" ואם מותר לחקלאי לנטוע את האילן המורכב?

הרב יואל פרידמן

  • 1
  • 2