ההרכבות האסורות

מאמרים

'הרכבות שולחן' – איסורן בכלאיים (תגובה)

אדם הרכיב שני ענפי אילנות, שיש בהם איסור כלאיים. אדם אחר מיהר ולהניח את הענף המחובר באדמה או על מצע גידול, כדי שיוציא...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הרכבת שזיף על שקד

תגובה למאמרו של פרופ' כסלו

הרב יואל פרידמן

מאמרים

איסור כלאי אילן ב'הרכבות שולחן'

עלה בדעתנו שב'הרכבת שולחן', אין כלל איסור של כלאיים. אין זאת רק מפני שמדובר בהרכבה במנותק מן האדמה, ודינה של הרכבה כזו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור

בחקלאות המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט, מקובל להרכיב את מרבית מיני עצי הפרי, מסיבות אגרוטכניות שונות. מדאורייתא יש...

אג' מרדכי שומרון

  • 1
  • 2
toraland whatsapp