כלאי אילן כללי

מאמרים

הרכבה בעצי נוי – המצב הקיים ומגמות עתידיות

הרכבה מוכרת בעיקר בעצי פרי, אולם היא מתבצעת גם בירקות ובעצי נוי. שימוש בהרכבות בעצים מסייע מאוד לגידול מינים שונים...

אג' יהודה הלר

מאמרים

הרכבה בירקות: טכנולוגיה חדשה בישראל

בחקלאות המודרנית נוצר צורך בהרכבת ירקות. בישראל 90% מהאבטיחים מורכבים, 6 מיליון שתילי עגבניות וירקות נוספים מורכבים מדי...

ד"ר מנחם אדלשטיין

מאמרים

קיום האילן המורכב באיסור וגידולו

רוב השתילים שאנו נוטעים מיוצרים במשתלות. חלקם הגדול מורכבים – רובם 'מין במינו' ומיעוטם 'מין באינו מינו'. הבעיה של הרכבת...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שאלות בדיני כלאיים

התכתבות בין הרב יואל פרידמן לרב שאול ישראלי זצ"ל בעניין דיני כלאיים

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הנדסה גנטית בראי ההלכה

כיום יש מוצרים שנוצרו בהנדסה גנטית, ויש המערערים על כשרותם, הן מדיני כלאיים, הן מנימוקים של החדרת חלקי גֵנים האסורים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp