כלאי זרעים

מאמרים

שתילת ירקות סמוך לעצי פרי

האם חוששים לשיטת הראב"ד שיש כלאי זרעים בתבואה עם אילנות? ואם כן, כמה יש להרחיק בין חיטים או שעורים לשאר האילנות (מלבד...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תופעת ה"חביתותים" מתפשטת, הרבנים נותנים תשובות

תופעת ה"חביתותים", חבית גידול ייחודית בה ניתן לגדל כ-70 צמחים, הולכת ומתפשטת ברחבי הארץ, ומביאה גם לשאלות הלכתיות. במכון...

מתוך חדשות סרוגים

מאמרים

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק ג'

האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק ב'

האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק א'

האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

צמצום הרחקת שדות תבואה בזריעת משרים

במאמר זה נעסוק בשיעור ההרחקה הנצרך להניח בין שדה ומשר הזרועים מיני תבואה שונים, והאם אפשר לצמצם שיעור ההרחקה בין שדות...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

כלאים במאכל בהמה

האם בכלל במאכל בהמה שייך איסור כלאיים? ואם תמצא לומר ששייך בו איסור כלאים, האם האיסור נוהג גם באופן שאחד המינים במצב...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

הרחקה בין תירס לדלעת

גינה שזרעו בה שורה של דלעת ולידה שורה של תירס והמרחק ביניהן היה כשני מטרים, ולאחר מכן התפשטה הדלעת עד קלחי התירס ואף...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

כלאי זרעים בזריעה פוליטית

במקרה של חרישת שטח וזריעה של מספוא על גביו- ברור מראש שהחריש לא ישמיד את הגידול הקודם ויישארו בו ספיחין בהיקף של 20%...

הרב עזריאל אריאל

toraland whatsapp