כלאי זרעים כללי

מאמרים

כלאים במאכל בהמה

האם בכלל במאכל בהמה שייך איסור כלאיים? ואם תמצא לומר ששייך בו איסור כלאים, האם האיסור נוהג גם באופן שאחד המינים במצב...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

כלאים בזריעה שאינה לאכילה

מגדלים בשדה זרעי פרחים, ולצורך הגנה מפני מזיקים רוצים לשתול בין השורות צמחי שום. האם יש בכך איסור כלאים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כלאים בחממות

בשטח פתוח, הרוצה לזרוע מינים שונים צריך להרחיק מין אחד מהאחר לפי הכללים המבוארים בהלכות כלאים. והשאלה היא: מהו, א"כ,...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

ניסויים בכלאים

האם מותר לערוך ניסויים בזריעת כלאים כדי לבדוק את כושר עמידתם של צמחים בתחרות ואין שום כוונה לאסוף את הפירות או להשתמש...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

כלאיים בשדה גוי

אסור לזרוע כלאים לגוי. ומותר לומר לגוי לזרוע לו כלאי זרעים. ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו, אלא עוקר אותן, ואם קיים...

הרב א"י הכהן קוק

מאמרים

הרכבה בירקות

הרכבה היא טכניקה עתיקת יומין בחקלאות המבוססת על איחוי שני צמחים. כבר המשנה במסכת כלאיים דנה בהרכבות במסגרת כלאי זרעים....

ד"ר אביחיל גרינברגר

מאמרים

הרכבה בירקות

האם יש איסור הרכבה בירקות, ואם כן מה מקורו ומהי חומרתו?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הרכבות בירקות

בשנים האחרונות התפתח מקצוע חדש בתחום החקלאות: הרכבת ירקות. הרכבה זו מצויה במיוחד בצמחי האבטיח המורכבים על דלעת. האם מותר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הרכבת ירקות

חכמים עסקו באיסור הרכבת אילנות מפני שתחום הרכבת הירק התחיל להתפתח רק לאחרונה, עלינו לברר האם הרכבת ירקות אסורה? ובאלו...

הרב יואל פרידמן

  • 1
  • 2
toraland whatsapp