כלאי זרעים כללי

מאמרים

כלאיים בשדה גוי

אסור לזרוע כלאים לגוי. ומותר לומר לגוי לזרוע לו כלאי זרעים. ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו, אלא עוקר אותן, ואם קיים...

הרב א"י הכהן קוק

מאמרים

כלאים במאכל בהמה

האם בכלל במאכל בהמה שייך איסור כלאיים? ואם תמצא לומר ששייך בו איסור כלאים, האם האיסור נוהג גם באופן שאחד המינים במצב...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

כלאים בזריעה שאינה לאכילה

מגדלים בשדה זרעי פרחים, ולצורך הגנה מפני מזיקים רוצים לשתול בין השורות צמחי שום. האם יש בכך איסור כלאים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כלאים בחממות

בשטח פתוח, הרוצה לזרוע מינים שונים צריך להרחיק מין אחד מהאחר לפי הכללים המבוארים בהלכות כלאים. והשאלה היא: מהו, א"כ,...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

ניסויים בכלאים

האם מותר לערוך ניסויים בזריעת כלאים כדי לבדוק את כושר עמידתם של צמחים בתחרות ואין שום כוונה לאסוף את הפירות או להשתמש...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

הלכות כלאי זרעים

מטרת המאמר: להביא את ההלכה למעשה, על פי הוראת כל רבותינו האחרונים

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

איסור כלאי זרעים בהנבטה ביתית של קטניות

קטניות מונבטות הינן מזינות וקלות לעיכול. השאלה היא האם הנבטת כמה מיני קטניות יחד אסורה משום איסור כלאי זרעים?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הרכבת ירקות

חכמים עסקו באיסור הרכבת אילנות מפני שתחום הרכבת הירק התחיל להתפתח רק לאחרונה, עלינו לברר האם הרכבת ירקות אסורה? ובאלו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הרכבות בירקות

בשנים האחרונות התפתח מקצוע חדש בתחום החקלאות: הרכבת ירקות. הרכבה זו מצויה במיוחד בצמחי האבטיח המורכבים על דלעת. האם מותר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

  • 1
  • 2