שונות

מאמרים

הנדסה גנטית בצמחים

בבואינו לדון בשאלה ההלכתית של הנדסה גנטית, האם יש בה איסור כלאים אם לא, עלינו להקדים ולהבאיר את השאלה כיצד עלינו להתיחס...

הרה"ג דוב ליאור שליט"א

מאמרים

דין צמחים שנוצרו בהנדסה גנטית

בעבר, כדי לשפר גידול של צמח מסוים, הרכיבו ייחור של הרוכב על גזע של כנה עמידה יותר, או הכליאו אותו עם צמח אחר. בשנים...

הרב שמואל דוד

מאמרים

צמחים טרנסגניים וההלכה

לפי ההתפתחות הטכנולוגית, נראה שהתמונה תהיה דומה גם בעתיד ויתכן שיישום ההנדסה הגנטית בצמחים אף יגבר, לפיכך נראה שיש מקום...

ד"ר אריה מעוז/פרופ' אליעזר גולדשמידט

מאמרים

ההלכה והחקלאות בימינו

החקלאות משתנה במאות השנים האחרונות בכלי העבודה, בצורת הזריעה והעיבוד ובצורת האכילה. עלינו לבחון באילו תחומים יש לשינויים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה

מהו המרחק שיש להרחיק בין שתי שורות של מיני ירק שונים הגדלים בגינה, והאם גודלה של השורה משפיע על המרחק?

הרב אברהם סוחובולסקי

  • 1
  • 2
toraland whatsapp