מתנות עניים

מאמרים

מתנות עניים ובניין בית המקדש

עורך הספר 'מתנות הארץ', הרב יעקב אפשטיין- כתב את הדברים הבאים בנושא מצוות מתנות עניים לרגל סיום כתיבת הספר והוצאתו...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

נתינת מתנות עניים בימינו

האם צריך לתת מתנות עניים בימינו, ואם כן – באיזה אופן?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

מצא פירות או ירקות שנפלו ממשאית

מצא בצדי הכביש פירות או ירקות שנפלו ממשאית, האם יכול ליטול אותם? האם צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, וא"כ – האם לברך...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

על מעשר העני

לפרשת כי תבוא - שתי פנים הן לנתינת מעשר העני. לא דומה הוא לתרומה ולמעשר הלוי, אשר מקבליהם נוטלים אותם בזכות, "חלף...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

דין לקט בנשר הקומביין

יש דעה שאפשר להפריש תרו"מ מנשר הקומביין אך יש שאומרים שיש לפטור את ה"נשר" מתרו"מ מפני שהוא לקט. מהי ההכרעה?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

בצדקה תיכונני-מתנות עניים כדגם למדיניות סוציאלית

מידי שנה בשנה חוזר וניעור הוויכוח הציבורי אודות "קו העוני". כעם של גומלי חסדים, חוזרת החברה הישראלית ובוחנת את עצמה אם...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה-תגובה

תגובות למאמר לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה

הרב דב ליאור והרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

את העני עמך לשנת מעשר עני

"ואל זה אביט אל עני" ישעיהו סו', ב' אך האם מציאות זו של עניים בעולם הינה מחוייבת המציאות? האם בכדי לזכות אותנו ולהרבות...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה

האם רשאי גבאי צדקה לאסוף לקט שכחה ופאה, פרט ועוללות (בכרם), ולחלקם לעניים? והאם במקרה ועניים אינם באים וגבאי יכול לבוא...

הרב יעקב אפשטיין

  • 1
  • 2
toraland whatsapp