מתנות עניים

מאמרים

מתנות עניים ובניין בית המקדש

עורך הספר 'מתנות הארץ', הרב יעקב אפשטיין- כתב את הדברים הבאים בנושא מצוות מתנות עניים לרגל סיום כתיבת הספר והוצאתו...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

נתינת מתנות עניים בימינו

האם צריך לתת מתנות עניים בימינו, ואם כן – באיזה אופן?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

מצא פירות או ירקות שנפלו ממשאית

מצא בצדי הכביש פירות או ירקות שנפלו ממשאית, האם יכול ליטול אותם? האם צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, וא"כ – האם לברך...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

'בית האוצר' ונתינת מעשר לאשת לוי ולבת לוי

'בית האוצר' מסדיר בצורה קלה ונוחה את נתינת המעשר הראשון ללוי בעת שאנו מפרישים תרומות ומעשרות. אחת ההנחיות של 'בית האוצר'...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

על מעשר העני

לפרשת כי תבוא - שתי פנים הן לנתינת מעשר העני. לא דומה הוא לתרומה ולמעשר הלוי, אשר מקבליהם נוטלים אותם בזכות, "חלף...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

דין לקט בנשר הקומביין

יש דעה שאפשר להפריש תרו"מ מנשר הקומביין אך יש שאומרים שיש לפטור את ה"נשר" מתרו"מ מפני שהוא לקט. מהי ההכרעה?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

מום באוזן הבכור

האם הבכורות יצאו לחולין משום שנעשה מום באוזנם או שמא אין זה חשוב כמום?

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

לקט פאה טרם לקיטתו ע"י עניים

לקט פאה טרם לקיטתו ע"י עניים – למי הוא שייך

הרב יהודה שביב

מאמרים

מתנות עניים בזמן הזה

<p dir="RTL"><em>האם יש חובה להניח מתנות עניים בימינו</em>?&nbsp;</p>

הרב יהודה הלוי עמיחי