לקט שכחה ופאה

מאמרים

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה

האם רשאי גבאי צדקה לאסוף לקט שכחה ופאה, פרט ועוללות (בכרם), ולחלקם לעניים? והאם במקרה ועניים אינם באים וגבאי יכול לבוא...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

את העני עמך לשנת מעשר עני

"ואל זה אביט אל עני" ישעיהו סו', ב' אך האם מציאות זו של עניים בעולם הינה מחוייבת המציאות? האם בכדי לזכות אותנו ולהרבות...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה-תגובה

תגובות למאמר לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה

הרב דב ליאור והרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

בצדקה תיכונני-מתנות עניים כדגם למדיניות סוציאלית

מידי שנה בשנה חוזר וניעור הוויכוח הציבורי אודות "קו העוני". כעם של גומלי חסדים, חוזרת החברה הישראלית ובוחנת את עצמה אם...

הרב עזריאל אריאל

  • 1
  • 2