שביעית

מאמרים

ביעור באבוקדו

החובה לבער את הפירות חלה על כל הגידולים שיש בהם קדושת שביעית. נחלקו הפוסקים מהי דרך הביעור, האם על ידי הפקרת הפירות...

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

ביעור פירות שביעית בשבת ויום טוב

האם מותר להפקיר בשבת ויום טוב? והאם מותר לזכות בחפצי הפקר בשבת וביום טוב גם אם הופקרו ביום אחר?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הכמות המותרת לקטיף בשביעית

תופעת ייצור היין הביתי והפקת שמן מזיתים שנמסקו באופן עצמאי – איננה נדירה. שנת השמיטה מקלה על המבקשים לייצר יין ושמן...

הרב יצחק דביר

מאמרים

פרחים בשמינית

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ביעור יין שביעית

מהו ביעור שביעית, ומה צריך לעשות עם היין בערב פסח?

הרב דביר יצחק

toraland whatsapp