אוצר בית דין

מאמרים

תביעת נזיקין באוצר בית-דין

אם אדם הזיק פירות שביעית שבאוצר בית דין, האם יוכל ביה"ד לתבוע אותו לשלם לו, או שאין להפסד זה בעלים ואין כאן ניזק, והמזיק...

הרב יגאל אריאל

מאמרים

אתרוגים של אוצר בית דין שהוצאו מאריזותיהם

?האם אתרוגי שביעית שהוצאו מאריזותיהם ונעשה בהם מסחר באיסור, ראויים לברכה

הרב יעקב אריאל

מאמרים

היסודות ההלכתיים של אוצר בית-דין

במאמר זה נשתדל לעסוק בשאלת המעמד ההלכתי של "אוצר בי”ד", וכן על השאלות הנוספות הנלוות העולות כתוצאה משימוש בדרך זו, מהשדה...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שקילת פירות של אוצר בית דין

הפירות והירקות המשווקים על ידי אוצר בית דין קדושים בקדושת שביעית, דבר שגורר בעקבותיו איסור מדידה ושקילה של תוצרת זו....

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

אוצר בית דין

כיצד ניתן לקיים את מצות השמיטה בימינו הלכה למעשה?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

מדדים מקצועיים ומדעיים לקביעת גודל הפרי ב'אוצר בית דין'

'אוצר בית דין' הוא מסלול מקובל עבור הציבור הדתי שומר השמיטה לצריכת פירות בשנת השמיטה ובשנה שלאחריה. בחקלאות המודרנית,...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

חישוב עלותם של פירות אוצר בית דין

בשנת השמיטה הנוכחית פועלים ברחבי הארץ כמה 'אוצרות בית דין', המספקים לצרכנים תוצרת הקדושה בקדושת שביעית. הבסיס ההלכתי...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

חיוב הפקר בפירות אוצר בית דין

אדם שקנה פירות מאוצר בית דין, בימינו, כאשר פירות שביעית משווקים דרך אוצר בית דין ומחירם נקבע לפי הוצאות המגדל והוצאות...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

אוצר בית דין – בירור דעת הגר"ש ישראלי

שיטתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל הייתה 'לעלות ולהתעלות'. הקלות הלכתיות שהיו נצרכות בעיניו בתנאים מסוימים, כבר לא ראה בהם צורך...

הרב יהודה הלוי עמיחי

  • 1
  • 2