איסור ספיחין

מאמרים

פרחים בשמינית

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ספיחין בשמינית

אחת השאלות הקשות והמסובכות ביותר בהלכות שמיטה, היא: מהו הדין של הירקות בתחילת השנה השמינית? בסוגיא זו ישנן סתירות רבות...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

ספיחין בהעברת שתילים

האם העובדה שבפועל הם נשתלו בגוש הוא גורם היתר?

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp