היתר המכירה

מאמרים

היתר מכירה באוצר הארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי עושה סדר ומסביר כיצד אוצר הארץ נוהגים בשמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הערמות ראויות ושאינן ראויות בשמיטה

בכל מערכת משפטית יש אפשרות לנצל פורמאלית סעיפים בחוק ולעקוף באמצעותם את החוק. אך כאשר ההערמה פוגעת ברוח החוק היא נחשבת...

הרב יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

איסור סחורה בפירות שביעית

האם מותר למכור כדרך הסוחרים; האם האיסור הוא איסור תורה או דרבנן; האם מותר לשלם חוב בפירות שביעית; האם מותר לשלם שכר...

הרב שמואל זעפרני

מאמרים

הרב קוק והיתר מכירה

נושא השמיטה הטריד את מחשבת הרב קוק מאד, ובשנת תר"ס אנו מוצאים שכתב ברור הלכתי ארוך לשאלה האם אפשר לסמוך על היתר המכירה

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת תרו"מ מפירות היתר מכירה

השאלה הנשאלת בפנינו היא מה הדין ביבול ששייך לעכו"ם עד שעת מכירתו ללוקח, והמירוח נעשה על ידי ישראל קודם המכירה, האם יש בו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קנייה מהיתר המכירה או מייבוא?

שנת השמיטה מציבה אתגרים מורכבים ביותר בפני ציבור החקלאים, לאורך הדורות ניסו הפוסקים למצוא פתרונות שונים שיאפשרו לחקלאים...

הרב אברהם סתיו

מאמרים

תרומות ומעשרות מירקות שגדלו בהיתר מכירה

מספר אנשים שאלו מדוע צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות וירקות שגדלו עפ"י היתר מכירה, וכמו כן מדוע קוראים גם מעשר-שני וגם...

הרב אהוד אחיטוב

toraland whatsapp