יובל

מאמרים

ספירת השנים לשמיטה וליובל וספירת העומר

מצוות ספירת השנים מוטלת על בית דין, ובראש השנה שבכל שנה הם היו מכריזים על מניין השנה. מצווה זו מוטלת על כל ישראל, אך בית...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

טעמי שמיטה ויובל לרמב"ם

הרמב"ם מונה במורה נבוכים שלשה טעמים למצוות עליהן כתב בהלכות שמיטה ויובל

הרב יהונתן שמחה בלס

toraland whatsapp