מצע מנותק וחממות

מאמרים

מצעים מנותקים שאינם מיטלטלים

מה דינם של עציצים גדולים וכבדים, הקבועים במקומם ואינם מיטלטלים בשנת השמיטה?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

השקיה ודין מצעים מנותקים

תשובותיו של הרב ישראלי זצ"ל בנושא השקאת צמחים בשמיטה ובדיני מצעים מנותקים

הרב שאול ישראלי

מאמרים

צמחי סרק בחממות, עידור עשביה במטעים

תשובת הרב ישראלי לשאלה בעניין היתר מלאכות דרבנן בתוך חממה שדינה כבית, ובמיוחד לצורך שתילה בגוש ועל היחס לקצירת עשבי בר...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

גידול ירקות במצע מנותק בשמיטה בגוש קטיף

מספר חודשים לפני שנת השמיטה תשנ"ד, הועלה הרעיון לגדל בגוש קטיף ירקות ע"ג מצעים מנותקים במשך שנת השמיטה. מטרת הגידול היתה...

אגרונום מרדכי שומרון