מצע מנותק וחממות

מאמרים

מצעים מנותקים שאינם מיטלטלים

מה דינם של עציצים גדולים וכבדים, הקבועים במקומם ואינם מיטלטלים בשנת השמיטה?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

השקיה ודין מצעים מנותקים

תשובותיו של הרב ישראלי זצ"ל בנושא השקאת צמחים בשמיטה ובדיני מצעים מנותקים

הרב שאול ישראלי

מאמרים

צמחי סרק בחממות, עידור עשביה במטעים

תשובת הרב ישראלי לשאלה בעניין היתר מלאכות דרבנן בתוך חממה שדינה כבית, ובמיוחד לצורך שתילה בגוש ועל היחס לקצירת עשבי בר...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

גידול ירקות במצע מנותק בשמיטה בגוש קטיף

מספר חודשים לפני שנת השמיטה תשנ"ד, הועלה הרעיון לגדל בגוש קטיף ירקות ע"ג מצעים מנותקים במשך שנת השמיטה. מטרת הגידול היתה...

אגרונום מרדכי שומרון

מאמרים

גידול במצעים מנותקים בחממות

האם אפשר לגדל בשנת השמיטה בחממה המכוסה פלסטיק, ועל האדמת החממה יפרשו יריעת פוליטילן (פלסטיק עבה במיוחד שאיננו נקרע),...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חממה בשביעית

חקלאי המגדל פרחים ואלו נשתלו לפני השנה השביעית, האם מותר לו קודם הגיזום לכסות את החממה ואח"כ לגזום בחממה בשביעית?

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

מהו מצע מנותק

האם שיכבה הדקה של טוף במצע מנותק מקלקלת והופכת את העציצים כנקובים או שמא כיון שמ"מ העציצים מונחים על יריעות החוצצות...

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp