סקירות היסטוריות

מאמרים

שמיטה תשס"א-ואנחנו

ההסברה והלימוד הם המוקדים העיקריים שבהם תודעת השמיטה עשויה להתחזק הן אצל הצרכנים והן אצל החקלאים

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

מתשס"א לתשס"ח

בעברנו את שנת השמיטה תשס"א עלינו להתבונן אלו מסקנות אפשר כבר ללמוד ממה שעבר עלינו במשך השנה, ואלו פעולות צריך להתכונן...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נקודות לסיכום - שמיטה תשס"א

"שש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה..." (שמות כג,י)

הרב חגי פנחס בר גיורא

מאמרים

השמיטה במהלך הדורות

בין כל המצות התלויות בארץ תופסת מקום מיוחד מצות השמיטה, הן מצד היקפה והן מצד השפעתה על המבנה הכלכלי, החברותי והמחשבתי...

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל