עבודות הקרקע

מאמרים

הנאה ממעשה שביעית והטיפול בו

שאלת ההנאה מפירות של גידולים שעבדו בהם באיסור נדונה רבות (איסור 'נעבד'), במאמר זה נדון בהנאה ממלאכת האיסור עצמה

הרב יצחק דביר

מאמרים

האם גגון נחשב בית לעניין שביעית?

עציצים בחוץ שיש מעליהם גגון- האם אפשר להקל לעשות בהם מלאכות בשביעית? מה עצם נחשב לבית בדיני שמיטה? במאמר שלפנינו מבאר...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

רשימת פעולות חקלאיות - גינוניות בשנת השמיטה

טבלה מסודרת וברורה של רשימת הפעולות החקלאיות המותרות בגינה הפרטית, באוצר בית דין, או בשדות שנמכרו בהיתר המכירה

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

שתילה, נטיעה וזריעה בערב שמיטה

עד מתי מותר לטעת עצים בשנה השישית? ומה לגבי זריעה ושתילה של צמחים שונים?

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

דילול פירות במטעים

האם מותר לדלל פירות כשהם בוסר, או שיש להקפיד לדלל מיד לאחר החנטה או לאחר עונת המעשרות?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

עבודה שאינה חקלאית

בירור דין פעולות שנעשות בדרך כלל למטרות שאינן חקלאיות בשמיטה

הרב יואל פרידמן

מאמרים

גודל עציץ

התירו בשביעית לגדל בעציץ שאינו נקוב תחת גג, ונשאלת השאלה מהו גודל העציץ המירבי שאפשר לגדל בו.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

גיזום הדסים בשנת השמיטה

בסיור שערכו רבני מכון התורה והארץ, הועלתה שאלה מעשית בדבר חלקת הדסים שנשתלה טרם שנת השמיטה למטרת מכירתם לקיום מצוות...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

קטיף ערבות בשנת השמיטה

"לא מקשי קשי לה ולא עלויי מעלי לה - לאו דוקא דא"כ גבי שביעית אמאי אסור הא אמר בע"ז (נ ע"ב) אוקמי אילנא שרי אברויי אילנא...

הרב יואל פרידמן

  • 1
  • 2