צרכנות בשמיטה

מאמרים

נתינת פירות שביעית לגוי

האם מותר לתת פירות שביעית לגוי? האם מותר למנוע גוי לרכוש פירות שביעית בחנות? חנויות המשווקות יבול הקדוש בקדושת...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

צרכנות בשביעית

בשנת השבע מתעוררת השאלה: מה נאכל? שהרי תבואה וירקות הגדלים בשביעית אסורים מגזירת חכמים כספיחי שביעית, ואת הפירות התורה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מה עניין שמיטה אצל ציפורן אמריקאית

אנשים רבים, המקפידים על קיום השמיטה קונים בסופו של דבר, בדרך זו או אחרת, את כל סוגי הירקות והפירות בשנת השמיטה, אך...

אג' יחיאל שטיינמץ

מאמרים

מכירת תוצרת אוצר בית דין לגויים

ישנם מקומות, ובמיוחד בערים, שבמעגל הלקוחות הקבועים נמצאים גם גויים. האם ניתן למכור פירות אוצר בית דין לגויים?

הרב יהודה זולדן