הקהל

מאמרים

מצווה לשמוע הקהל

תגובת הרב יהודה זולדן למאמרו של הרב ישראל רוזן מגיליון 110 של אמונת עתיך בעניין חיוב שמיעת הקריאה בהקהל

הרב יהודה זולדן

מאמרים

הוצאת ספר תורה במעמד זכר ל"הקהל' לתלמידים המתקיים מחוץ לבית הכנסת

שנת תשע"ו מוגדרת כ"שנת הקהל" כאשר ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי דתי בארץ נערכים כנסים כזכר לקיום מצווה זו....

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ספר הקהל

ספר הקהל- אסופת מאמרים - מצוות הקהל. נכתב ונערך ע"י רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים, בהוצאת מכון התורה והארץ.

מאמרים

הקהל ומלכות

הקהל- אנשים נשים וטף; לימוד תורה; פרשת המלך; מצות הקהל לאחר החורבן; המלך בהקהל; תקיעות ובימה; מעמד הקהל בזמן הזה

הרב שלמה אבינר

מאמרים

הקהל בירושלים ובמקדש

מצות הקהל – כמעמד הר סיני ; הקהל – בראשית החג או בסופו? ; הטף בהקהל ; מקום עריכת ההקהל ; המלך והכהנים בהקהל ; קיום מצות...

הרב ישראל אריאל

מאמרים

הבאים להקהל, למעמד ולקריאה בתורה

קריאה בתורה בהקהל ; מיהו הטף שחייב בהקהל ; גילו של קטן שהגיע לחינוך החייב במצוות ; הקהל, מעמד של לימוד או מעמד של יראה...

הרב אליהו בקשי-דורון

מאמרים

הקהל ומעמד הר סיני

מצות הקהל מהווה חזרה, או יותר נכון: תזכורת, למעמד הר-סיני. לפיכך נפסקה ההלכה ברמב"ם, שהקריאה הנקראת בתורה בעת ההקהל, וכן...

הרב ד"ר מאיר גרוזמן

מאמרים

הגדרת מצות הקהל

לקרא ולהתקהל ; הקהל - חובת יחיד או חובת ציבור? ; חיוב קטנים ונשים בהקהל ; הלכות ציבור - על קריאת התורה ומצות הקהל ;...

הרב יהושע ויצמן

מאמרים

הצעות למעמד זכר להקהל תשי"ג

כדי להקהיל את העם- דווקא כהנים בחצוצרות? מהו סדר היום הראוי למעמד זכר להקהל? ודיני ברכות התורה במעמד זה

הרב יצחק איזיק הלוי הרצוג