הקהל

מאמרים

מצווה לשמוע הקהל

תגובת הרב יהודה זולדן למאמרו של הרב ישראל רוזן מגיליון 110 של אמונת עתיך בעניין חיוב שמיעת הקריאה בהקהל

הרב יהודה זולדן

מאמרים

הוצאת ספר תורה במעמד זכר ל"הקהל' לתלמידים המתקיים מחוץ לבית הכנסת

שנת תשע"ו מוגדרת כ"שנת הקהל" כאשר ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי דתי בארץ נערכים כנסים כזכר לקיום מצווה זו....

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ספר הקהל

ספר הקהל- אסופת מאמרים - מצוות הקהל. נכתב ונערך ע"י רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים, בהוצאת מכון התורה והארץ.

מאמרים

פרשת המלך

פרשה כללית ופרטית ; על מי מוטלת המצוה? ; המצוה על המלך או על כלל ישראל ; חלות המצוה בזמן הזה ; המלך - מנהיגו של כלל...

הרב שאר ישוב כהן

מאמרים

קריאת "הקהֵל" - בספר התורה של המלך

ספר התורה של המלך היה ספר דברים, שבמרכזה פרשת המלך. במעמד הקהל הוא קרא מתוכו פרשות שונות וכן את פרשת המלך. מעמד תורני...

הרב צבי שורץ

מאמרים

מוצאי שביעית, הקהל ויובל

לא לחינם הדגישה התורה במצוות אלו את המילה "מקץ", שיש בה משמעות כפולה של התחלה וסוף. יש כאן התחלה שמתחילה בשנת השבע, אך...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

חיובן של נשים בהקהל

נשים במצוה ציבורית ; האם הקהל מצוה ציבורית? ; מחלוקת סוגיות בגדר המצוה - חובה אישית או ציבורית ; האשה והטף בהקהל

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

הקהל

" הגיע לידי קובץ הקהל וראיתי שם תשובה של כת"ר בענין הקהל בזמה"ז, ואגב עיני בה נתעוררתי על כמה מדבריו וחידושיו בתשובתו...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא

מאמרים

מעמד הקהל

שורשי המצוה ; מצות-ציבור ; טף למה באים? ; יכנסו הכל! ; ללמוד וללמד ; שמחת תורה

הרב משה צבי נריה

toraland whatsapp