מחשבת השמיטה

מאמרים

שמיטה וקיימות- הילכו יחדיו?

נברר בעז"ה כיצד שביתת הארץ שנה שלמה, לא רק שאינה פוגעת בעקרונות הקיימות אלא להיפך יש במצוות השמיטה עליית מדרגה בהבנת...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

היערכות לשנת השמיטה

ישנם שלושה נושאים שבהם כל אחד כפרט יכול להיות שותף בהתקדמות בקיום מצוות השמיטה החשובה. ההתקדמות תלויה בראש ובראשונה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אוצר הארץ – רקע הלכתי

סקירת הרקע ההלכתי מאחורי 'אוצר הארץ'- הגוף שהוקם לקראת השמיטה הקודמת ע"י מכון התורה והארץ ונערך לספק תוצרת חקלאית...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

קרבה שנת השבע

משה התקין לישראל הלכות החג בחג, ויש הלכות חג שצריכים ללומדם חודש לפני החג בגלל ריבוי ההלכות והדינים שבהם. דיני שביעית...

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

  • 1
  • 2