מחשבת השמיטה

מאמרים

היערכות לשנת השמיטה

ישנם שלושה נושאים שבהם כל אחד כפרט יכול להיות שותף בהתקדמות בקיום מצוות השמיטה החשובה. ההתקדמות תלויה בראש ובראשונה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אוצר הארץ – רקע הלכתי

סקירת הרקע ההלכתי מאחורי 'אוצר הארץ'- הגוף שהוקם לקראת השמיטה הקודמת ע"י מכון התורה והארץ ונערך לספק תוצרת חקלאית...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

קרבה שנת השבע

משה התקין לישראל הלכות החג בחג, ויש הלכות חג שצריכים ללומדם חודש לפני החג בגלל ריבוי ההלכות והדינים שבהם. דיני שביעית...

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

  • 1
  • 2