שונות

מאמרים

פירות הקיץ בגינה ביתית

אנו עומדים בימי הקיץ ופירות העונה החלו מבשילים, בהרבה גינות ישנם מספר עצים (כגון: משמש, אפרסק, ענבים, תפוח) והלכות שמיטה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

יעוץ חקלאי לגוי בשמיטה

לנוכרי יש קרקע אותה הוא מעבד כל שנה ומגדל בה גידולים פשוטים. לקראת השמיטה הוא מוכן למסור אותה לחברה של נוכרים אחרים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

גידול לצורך מאכל בהמה בשביעית

במהלך המאמר נידונו הבעיות המרכזיות הקשורות לאיסור ספיחין וקדושת שביעית

הרב מאיר נהוראי

מאמרים

משמעויות תקנת פרוזבול

הרבה עסקו בהבנת משמעות הפרוזבול בהגדרות ההלכתיות כיצד ובאיזה אופן וע"פ איזה כללים הלכתיים פועל הפרוזבול, כך שלא ישמט את...

הרב אברהם סוחובולסקי