שונות

מאמרים

הידור באתרוג שגדל בשמיטה

במאמר זה נברר האם מלאכות הגיזום של הקוצים והעלים סביב פרי האתרוג במשך גידולו מותרת בשנה השביעית או לאו

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

יצוא אתרוגים בשנת השמיטה

הוצאת אתרוגים מארץ ישראל בשביעית ויציאה בהם ידי חובת מצות ארבעה מינים היא שאלה שעלתה על הפרק לפני כמאה ושלושים שנה...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ייצוא של פירות נכרים בשביעית

האם תושבי חו"ל המקפידים על קדושת שביעית בירקות נכרים, יכולים לבקש מבני א"י הנוהגים כדעת הב"י שאין קדושת שביעית בשל...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

פירות הקיץ בגינה ביתית

אנו עומדים בימי הקיץ ופירות העונה החלו מבשילים, בהרבה גינות ישנם מספר עצים (כגון: משמש, אפרסק, ענבים, תפוח) והלכות שמיטה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

יעוץ חקלאי לגוי בשמיטה

לנוכרי יש קרקע אותה הוא מעבד כל שנה ומגדל בה גידולים פשוטים. לקראת השמיטה הוא מוכן למסור אותה לחברה של נוכרים אחרים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

גידול לצורך מאכל בהמה בשביעית

במהלך המאמר נידונו הבעיות המרכזיות הקשורות לאיסור ספיחין וקדושת שביעית

הרב מאיר נהוראי

מאמרים

משמעויות תקנת פרוזבול

הרבה עסקו בהבנת משמעות הפרוזבול בהגדרות ההלכתיות כיצד ובאיזה אופן וע"פ איזה כללים הלכתיים פועל הפרוזבול, כך שלא ישמט את...

הרב אברהם סוחובולסקי