שונות

מאמרים

עקירת עצים בשביעית לצורך אחסון זבל

האם מותר לעקור חלק ממטע עצים לא רווחי בשביעית בכדי שיתפנה עוד מקום לאחסון כמויות הזבל?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הידור מצווה באתרוגים

ישראל מחבבין את המצוות ומהדרים ומחפשים אתרוגים נקיים לחלוטין, בלא כל שריטה, על אף שמעיקר הדין, שריטות קלות ('בלעטלעך')...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הקמת תשתית למערכות השקיה בשמיטה

אני מובטל ומחפש עבודה. ההכשרה והניסיון שלי הם בתחום של מים וחקלאות. הוצע לי תפקיד בתכנון מערכות השקיה והקמתן. העבודה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הארץ לעולם עומדת

שמירת השביעית פועלת עלינו את ההכרה שהארץ היא של בורא עולם, יותר ממה שאנחנו קיימנו אותה, ברצונו נטלה מהגויים ונתנה לנו.

הרב דורון ותקין

מאמרים

תרופות מצמחי בר בשביעית

אדם מלקט בחורשות או בפאתי יישובים צמחים, ומרכיב מהם תמציות לבליעה המשמשות לריפוי מחלות שונות או משחות למריחה וכדומה....

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פתרונות טכנולוגיים – לא במקום היתר מכירה

האגרונום שומרון רואה בפתרונות הטכנולוגיים לדיני שמיטה קומה נוספת בקיום מצוות השנה השביעית ולא פקפוק בתוקף היתר המכירה.

שמעון כהן, ערוץ 7

מאמרים

'ושבתה הארץ שבת לה

הכותרת של כל פרשת בהר היא 'ושבתה הארץ שבת לה'. מהי טיבה של אותה שבת ובמה נתייחדו הפירות שגדלים בשנה זו?

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp