תכניות לימוד

מאמרים

משנה וארץ: זיהוי הכוי כג'אמוס

זיהוי הכוי כג'אמוס הינו בעייתי משלושה אופנים: א. הוא אינו מתאים לדיני הכוי במשנה הרואים בו מין 'שה'. ב. הוא אינו מתאים...

יואל יעקבי

מאמרים

פרשת בא - ירושלים – המפגש בין האלוקי לאנושי

הפסח והבכור, שנים מהקדשים הקלים המוזכרים לראשונה בפרשתנו, יכולים להיאכל בכל גבול ירושלים המקודשת. תחום זה הוא גם תחום...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ויקרא: הקרבן ייחודי

"...כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'. קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח" (ויקרא ב...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ : העמדת גבינה בשרף ערלה

אנזים הפיסין שנמצא בשרף הלבן של עץ התאנה יכול לשמש לצורך גיבון. במשנה נחלקו האם מותר להשתמש בשרף העלים והעיקרים של אילן...

יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: שיבולת שועל - חלק ב

במאמר זה ננסה בעז"ה לזהות את מין הדגן שיבולת שועל שבמשנה. נבחן את שתי הצעות הזיהוי הבולטות, האוונה (קווקר, המכונה...

יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: שיבולת שועל - חלק א

במאמר זה ננסה בעז"ה לזהות את מין הדגן שיבולת שועל שבמשנה. נבחן את שתי הצעות הזיהוי הבולטות, האוונה (קווקר, המכונה...

יואל יעקבי

מאמרים

כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים - פרשת צו

"והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה', לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה" (ויקרא ז יד)

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת עקב - אקלים אלוקי

המציאות האקלימית של ארץ ישראל יוצרת מציאות בה קרבת ה' היא כורח המציאות. הסנריות הלא ידועות יובילו אותנו לשמוע על בקעה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת 'ניצבים' - ראש השנה לטבע המתעלה

אחד בניסן ואחד בתשרי מבטאים שני כיוונים ביהדות: האחד תיקון על טבעי והשני תיקון בתוך הטבע. בראש השנה אנו נדרשים לבדוק...

יואל יעקובי

toraland whatsapp