פרשה וארץ

מאמרים

פרשת בא - ירושלים – המפגש בין האלוקי לאנושי

הפסח והבכור, שנים מהקדשים הקלים המוזכרים לראשונה בפרשתנו, יכולים להיאכל בכל גבול ירושלים המקודשת. תחום זה הוא גם תחום...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ויקרא: הקרבן ייחודי

"...כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'. קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח" (ויקרא ב...

יואל יעקובי

מאמרים

כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים - פרשת צו

"והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה', לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה" (ויקרא ז יד)

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת עקב - אקלים אלוקי

המציאות האקלימית של ארץ ישראל יוצרת מציאות בה קרבת ה' היא כורח המציאות. הסנריות הלא ידועות יובילו אותנו לשמוע על בקעה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת 'ניצבים' - ראש השנה לטבע המתעלה

אחד בניסן ואחד בתשרי מבטאים שני כיוונים ביהדות: האחד תיקון על טבעי והשני תיקון בתוך הטבע. בראש השנה אנו נדרשים לבדוק...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת דברים - חזון: עבודת ה' של אחרי החטא

דרך התשובה של מי שזרע תרומה במזיד באיסור מלמדת אותנו כי עבודת ה' של אחרי החטא אינה תמיד זהה לזו שלפניו. ההכרה בפגם שיצר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת יתרו – מעלתו של מדבר סיני

ר' יהודה הלוי מלמד שמדבר סיני הוא ארץ ישראל. נתינת התורה בארץ ישראל אך במדבר שלא נתחלק לשבטים הוא המקום המתאים ביותר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת וארא: הלשון החמישית

הלשון החמישית של הגאולה, למרות שהיא מבטאת את שיא הגאולה, לא נתקנה כנגדה כחובה כוס בליל הסדר. הדבר מרמז על מה שהוא למעלה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ויצא: מעשר - סמל הקביעות

יעקב אבינו מנהיג נתינת מעשר לו ולזרעו. המעשר הוא סמל של עבודה קבועה ויציבה, שאינה שואפת למדרגות שיא אבל משמרת את הקשר...

יואל יעקובי

toraland whatsapp