במדבר

מאמרים

פרשת מטות-מסעי – עצור! גבולות לפניך

אנו מכירים שלושה סוגים שונים של גבולות לארץ ישראל. העיסוק בגבולות ובהבחנה הוא מעיקרי היסוד של היהדות, למרות שרואה קדושה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת פנחס - הגורל מעמיד מול האמת

תשובתו של עכן לטענת יהושע מלמדת אותנו משהו על מהותו של הגורל, ובעצם לא מעט על ההתנהגות הנכונה בחיי כולנו. הגורל קבע...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בלק - הכוכב המכזיב

בר כוכבא היה אדם שומר מצוות, ונכשל בגלל שלא הבין את תפקידו האמיתי של המשיח – גילוי מלכות ה' בעולם. העיר המרכזית של המרד...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת חקת - טהרת רשעים

הפוליטיקה של סיחון מעניינת אותנו בגלל שהוא טיהר לנו את עמון ומואב. גם רשעים יכולים 'לטהר' באמצעות הסרת הבלבול מהכיוון...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת קרח - מימוש עצמי, אידאולוגיה ומעשר ראשון

מתנתו של קרח הלוי, מעשר ראשון, תלמד אותנו שפיתוח עצמי מקסימלי אפשרי בכל מקום. חיוב המעשרות בתאנים שהובאו לר' יהושע במסעו...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שלח- חלה: מצווה המאפיינת את הארץ

דווקא הפרשה המדברת בשבח ארץ ישראל מכילה מצווה אחת התלויה בארץ בלבד, אחת יוצאת דופן. אולם הרב סולובייצ'יק מסביר כי היא...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בהעלותך - קדושה שמטמאת את הידיים

פרשת הארון מהווה הזדמנות להתוודע לתקנת טומאת כתבי הקודש ולהבדל בין קדושת התורה לקדושות אחרות. פרשת פסח שני מחזירה אותנו...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת נשא - קמח ותורה, השילוב המנצח לגילוי שם ה' בעולם

ההזדקקות של הכוהנים והלוויים למתנת בשר ודם היא מפתיעה אך מלמדת על רעיון חשוב מאוד המוביל להגשמת מטרתו של ה' בעולמו....

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת במדבר וחג השבועות - תקופת ההכנה במדבר

המדבר הוא לא מקום בו ניתן לממש את הרעיון המרכזי של היהדות להחדיר את מלכות ה' בעולם המעשה. לכן הוא יכול להוות הכנה טובה...

יואל יעקובי

toraland whatsapp