בראשית

מאמרים

פרשת ויצא: מעשר - סמל הקביעות

יעקב אבינו מנהיג נתינת מעשר לו ולזרעו. המעשר הוא סמל של עבודה קבועה ויציבה, שאינה שואפת למדרגות שיא אבל משמרת את הקשר...

יואל יעקובי

מאמרים

?! פרשת נח - אירוע יוצא דופן יוצר תיקון גדול – האומנם

לא המבול ולא מעמד הר סיני יוצרים בפני עצמם את התיקון המתבקש. מי שעושה זאת זו השגרה. מטרת האירועים יוצאי הדופן היא להתוות...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בראשית: כישלון שמיתה מצילה ממנו

חטא האכילה מעץ הדעת הוא דוגמה למציאות המוכרת לנו היטב, של אמת ידועה אך הולכת לאיבוד בתוך שאר הקולות שהאדם שומע. אולם לנו...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ויגש : הירידה למצר במצרים

הביטוי 'ירידה' מצוי רק ביחס למצרים, אך פוסק לאחר התגלותו של ה' ליעקב בבאר שבע והבנת ההבדל בין מצרים לעמון ומואב בחיוב...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ ויחי: שמעון ולוי - אחים, אבל שונים

על השוני בין שמעון ללוי (הנובע מנטייה שונה שאמורה להיות מרוסנת ע"י אמצעים שונים), על הקשר לתרומות ומעשרות ועל ינבוט...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת מקץ: מנחה בעלת משמעות

על זמרת הארץ ששולח יעקב לשליט מצרים והינה מביעה הרבה יותר מאשר ניסיון פיוס. על היותה של ארץ ישראל זבת חלב ודבש בא לידי...

יואל יעקבי

מאמרים

פרשה וארץ - לך לך

שינוי שמו של אברם לאברהם מייצג שינוי במעמדו. הוא הופך להיות אביהם של הגרים ובכך מאפשר להם גם לקרוא פרשת מקרא ביכורים...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ וירא

ה' מיידע את אברהם בנוגע להפיכתה של סדום. הסיבות לשיתוף זה בתורה וברש"י שונות, אך בעצם משלימות.על הקשר של השפעת פגיעת...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ חיי שרה: האב שלא יצא מהארץ

על יצחק אבינו שהוא האב היחידי שלא יצא מעולם מגבולות הארץ ומייצג את מידת הדין. הקשר לברייתא האומרת שגוי המוכר פירות ואומר...

יואל יעקובי

  • 1
  • 2
toraland whatsapp