ויקרא

מאמרים

פרשת ויקרא: הקרבן ייחודי

"...כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'. קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח" (ויקרא ב...

יואל יעקובי

מאמרים

כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים - פרשת צו

"והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה', לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה" (ויקרא ז יד)

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בחוקותי – על מעשר שני על מעשר בהמה ועל ירושלים עיה"ק

לרגל יום ירושלים נעסוק בעז"ה במעשרות המובאים לירושלים, מעשר שני ומעשר בהמה, וננסה להתחקות אחר ההבדל ביניהם. ננסה גם לאתר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בהר - שמיטה: מנוחה לצורך התחדשות

בימינו, זה מאוד לא 'פוליטיקלי קורקט' להצביע על חטא מסוים כגורם לאסון כזה או אחר. "האם אתה יודע חשבונותיו של בורא עולם?!"...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת אמור - הקרבנות מהיבול

פרק כג בספר ויקרא הוא פרק המדבר על ענייני המועדים. ככזה, הפסוק שעוסק במתנות עניים, השייכות למצוות התלויות בארץ נראה כל...

יואל יעקובי

מאמרים

אחרי מות-קדושים - שמירת קדושת המשפחה – מצווה ש(ישיבת) הארץ תלויה בה

נראה שהסיבה שכיום אחת המלחמות הגדולות שיש לעם ישראל בארצו אליה הוא שב היא המלחמה בכוחות הטומאה שמנסים לפגוע בקדושת האדם,...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תזריע מצורע - צרעת הבית – הזדמנות לקשר עם ה' בארץ ישראל

על מין הצרעת המוזר מכולם, זה שמתפתח על האבני הבית הדוממות, נאמר במפורש: "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם", כלומר המצווה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שמיני - טומאת הכהנים וקדושת בהמתם

השימוש בתרומה בימינו, כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, היתר החדש לאחר החורבן, יבנה ההיסטורית וקבר רבן גמליאל דיבנה -...

יואל יעקובי

toraland whatsapp