שמות

מאמרים

פרשת בא - ירושלים – המפגש בין האלוקי לאנושי

הפסח והבכור, שנים מהקדשים הקלים המוזכרים לראשונה בפרשתנו, יכולים להיאכל בכל גבול ירושלים המקודשת. תחום זה הוא גם תחום...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת יתרו – מעלתו של מדבר סיני

ר' יהודה הלוי מלמד שמדבר סיני הוא ארץ ישראל. נתינת התורה בארץ ישראל אך במדבר שלא נתחלק לשבטים הוא המקום המתאים ביותר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת וארא: הלשון החמישית

הלשון החמישית של הגאולה, למרות שהיא מבטאת את שיא הגאולה, לא נתקנה כנגדה כחובה כוס בליל הסדר. הדבר מרמז על מה שהוא למעלה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת פקודי: מקדש במצרים

העיסוק בבניית המשכן והספיחים הפחות רצויים של עבודת הקודש, בית חוניו שבמצרים וההיסטוריה מאחוריו, ומשנה שמלמדת אותנו עם...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת כי תשא

על מצוות התלויות בארץ וחשיבותן, על מצוות הביכורים והקשר לסוריא ומהי אפמיה?

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תרומה: בין שתי קדושות

המקדש עליו צוו עמ"י ומיקומו הגיאוגרפי כיום (לעומת בעבר שהיה מנותק ממיקום ספציפי), היחס בין קדושת המקדש וקדושת א"י והקשר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת משפטים: מדומע- דין חכמים הכתוב בתורה

על הפסוק בפרשה שילמד אותנו על תערובת תרומה ועל מהות התושב"ע, על פירוש המילה 'קסטרא' וסיור בין הרי הכרמל להרי ירושלים

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בשלח: ה'מן' של הכוהנים

אכילת המן כמצב האידיאלי לדרישת התורה, עניין הפיכת העיסוק בהשגת פרנסה לשולי וביקור במושב שדי תרומות והקשר לקללת דוד...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שמות: ארץ הגוונים המרובים

על הפירוט המתמיה של עממי כנען בבשורת הגאולה בסנה ועל מה שאנו למדים ממנו, על ההרכבה שעשו אנשי אריח של תפוח על גבי עוזרד...

יואל יעקובי

  • 1
  • 2
toraland whatsapp