ביעור וודיוי מעשרות

מאמרים

ביעור ווידוי מעשרות - ההלכות והנוסח המלא

ביעור מעשרות מתקיים פעם בשלש שנים: בחג הפסח בשמיטה ובשנה הרביעית. את המעשרות יש לבער עד לשביעי של פסח, לצפייה בנוסח...

מאמרים

פירות חו"ל שבאו לא"י לענין וידוי

נראה שפירות חו"ל שבאו לא"י גם אם יש בהם דין ביעור ווידוי, מ"מ יש מקום לומר שאין הם מעכבים את הוידוי אם לא הפריש מהם...

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א

מאמרים

הלכות ביעור ווידוי מעשרות

המאמר עוסק בהלכות ביעור ווידוי מעשרות

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ביטול וידוי מעשרות

התורה מצווה שלאחר הפרשת תרומות ומעשרות ונתינתם יתוודה לפני ד'. נשאלת השאלה מדוע ביטלו את וידוי המעשרות, ומדוע דווקא בימי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בירורים בביעור מעשרות

מה דינם של פירות מעשר שני ונטע רבעי או מעות פדיונם שלא קיימו בהם מצות ביעור ?בשנה הרביעית והשביעית, האם הם מותרים...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

דיני ביעור מעשרות

כתיבה: הרב עידו אלבה, עריכה ומקורות: הרב אהוד אחיטוב

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

האם יש חובת וידוי מעשר על כל אחד

אדם הקונה פירות וירקות בחנות שיש בה השגחה על הפרשת תרומות ומעשרות, האם חייב בוידוי מעשר?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ביעור ב"בית האוצר"

האם יש דינים מיוחדים בבית האוצר הדואג לחלול מעות מעשר שני?

רבני מכון התורה והארץ

toraland whatsapp