בית האוצר

מאמרים

'שאלה' בתרומה למנוי ב'בית האוצר' – תגובה

האם ניתן להישאל בהפרשת תרומות לכהן 'נבחן זאת על סמך דברי השך והבנות הפוסקים בדבריו האם אפשר להישאל בזמן 'דיבור 'ולא...

הרב אריה ויזל

מאמרים

'שאלה' בתרומה למנוי ב'בית האוצר'

שאלה אדם מנוי ב'בית האוצר' שהפריש תרומות ומעשרות והתברר שהייתה טעות בהפרשה, האם יכול 'להישאל' על ההפרשה? הבעיה היא שמי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בית האוצר –התעוררות לחידוש נתינת המעשרות

יהי רצון שנזכה לקיים מצוות אלו בשלימותם ובהידורם בבוא כל ישראל לארצם

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

רבני חב"ד קוראים לכל אנ"ש להצטרף ל'בית האוצר'

קרן 'בית האוצר' להפרשת תרומות ומעשרות מבית מכון התורה והארץ, מאפשרת לחברים בה לקיים את מצוות ההפרשה של תרומות ומעשרות...

toraland whatsapp