בפירות שיוצאים לחו"ל

מאמרים

בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל - חלק ג'

מהו החיוב של תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל על פי השיטות השונות?

הרב שאול ישראלי

מאמרים

בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל - חלק ב'

מהו החיוב של תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל על פי השיטות השונות?

הרב שאול ישראלי

מאמרים

בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל - חלק א'

מהו החיוב של תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל על פי השיטות השונות?

הרב שאול ישראלי

מאמרים

יצוא טבלים לחו"ל

חקלאי מייצא פירות לחו"ל האם מותר לייצא לחו"ל ולמוכרם שם בטבלם, בלא הפרשת תרו"מ?

הרב יעקב אפשטיין