דין התרומה

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות בטעות

מה דין פחי שמן זית שעושרו מהם תרו"מ ולאחר מכן עישרו מהם שוב ?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הערות בדיני מעשרות

המאמר עוסק בהערות על דיני מעשרות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים

מאמרים

הפרשת שותפים ללא כוונה

רצה לתת תרומה גדולה ותרומת מעשר גם עבור חברו אבל מעשרות לא התכוון כלל להפריש עבור חברו. מה דין ההפרשה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

טעויות בהפרשת תרומות ומעשרות מיין

במקרה שהפריש מעשר ראשון יותר מהחיוב, והפריש תרומת מעשר פחות מהחיוב, והכול התערב. נשאלת השאלה: מה דינו של היין?

הרב יהודה הלוי עמיחי

  • 1
  • 2
toraland whatsapp