האכילה המחויבת

מאמרים

הפרשת תרו"מ בפירות הראויים לאכילה בדוחק

האם הכלל שיהיה "מאכל רוב אדם" נאמר רק על פירות שדוחק לאוכלם, כמו כרשינים ואזוב וכדו', ושהדוחק לאוכלם הוא הגורם שנאכל רק...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

אכילה בחצר הביתית ללא מעשר

אודות אשה שיש בחצרה המשתמרת עץ קלמנטינות ואגוזים, האם היא יכול להאכיל לבעלי החיים שבחצרה מפירות העצים הנ"ל, קודם שהפרישה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp