הנחיות למבקר במטע קטיף תיירותי

בשנים האחרונות בעלי מטעים רבים מציעים לציבור חווית קטיף עצמי כאטרקציה תיירותית. לאלו נקודות הלכתיות יש לשים לב? והאם צריך לעשר את הפירות?

רבני מכון התורה והארץ |
הנחיות למבקר במטע קטיף תיירותי

שאלה

לאחרונה ישנם פרסומים רבים בנושא קטיף תיירותי, מהם הנושאים ההלכתיים עליהם צריך לשים לב בקטיף תיירותי?

תשובה

קטיף עצמי של פירות במטעים השונים הוא פעולה מבורכת, המחברת בין האדם שאינו עובד אדמה בשגרת חייו הרגילה לארצו, לפירותיה של הארץ והמצוות התלויות בה.

כדי לקיים את החיבור לקרקע ואת קיום מצוותיה בקטיף זה, יש לתת את הדעת לכמה נושאים:

א. יש לוודא עם בעל המטע שהפ

ירות הנקטפים אינם ערלה, על ידי בקשת אישור מהרבנות המקומית או מהרבנות הראשית. (אמורים להימצא בידו).

ב. יש להבחין בין סיור בו התשלום נגבה בכניסה למטע לבין סיור בו התשלום נגבה בסיומו.

במטע שהתשלום מתבצע בסוף הביקור – הפירות שיאכלו באופן ארעי תוך כדי הסיור במטע פטורים מתרומות ומעשרות. אולם אם אוכלים במטע אכילת קבע מסודרת (על שולחנות פיקניק וכדומה), יש להפריש מהפירות תרומות ומעשרות. כמו כן כל הפירות הנלקחים הביתה יש להפריש עליהם תרומות ומעשרות לפני אכילה.

ג. אם בעל המטע גובה כסף בכניסה למטע, על הקונה להפריש תרומות ומעשרות מראש, על הפירות שהוא עתיד לאכול, כפי ההנחיות דלהלן.

 

הנחיות להפרשת תרו"מ מראש, למבקר במטע 'קטיף עצמי'

לצורך ההפרשה יש לנקוט בפעולות הב

אות:

א. יש לערוך סיור מקדים בין כל מיני העצים הנמצאים במטע.

ב. בסיור מקדים זה, יש ללקוט מכל מין שני פירות לפחות (פירות קטנים כדובדבן, ייקח ארבעה פירות).

ג. יש להניח את הפירות בסלסילה או בשקית, ולומר שפירות אלו מיועדים לתרומות ומעשרות.

ד. יש לומר נוסח הפרשה מיוחד (ראה להלן).

ה. יש לדאוג למינוי ב"בית האוצר", (בטלפון מספר: 08-6847325) כדי לחלל את המעשר השני, ולתת מעשר ראשון (ללוי) ועני (בשנים שחייבים). תשע"ט היא שנת מעשר שני.

ו. מי שאין לו מנוי "בבית האוצר"

צריך לייחד מטבע של עשרה שקלים על מנת לחלל עליו מעשר שני או נטע רבעי. (חובה לדאוג למטבע שיש בו הרבה שקלים פנויים כי חלות תרומות ומעשרות היא בכל פעם שלוקט).

ז. יש לשמור פירות אלו עד תום הסיור במטע.

ח. יש לומר את נוסח ההפרשה בלי ברכה.

נוסח ההפרשה למבקר

יש לומר תנאים אלו קודם ההפרשה.

א. ההפרשה תהיה כל מין על מינו.

ב. ההפרשות השונות יחולו בזו אחר זו על פי הסדר הנהוג.

ג. ההפרשה תחול מעכשיו על הפירות והירקות שאלקוט ואוכל- קודם אכילתם במטע, אני או מי מבני ביתי, או ממי שבא עימי לביקור במטע (להלן: "שאלקוט").

ד. הפירות שבשקית או בסלסלה מיועדים להפרשת תרומה גדולה ותרומת מעשר, על כל מה שאלקוט.

 

תרומה גדולה הגרם העליון מהטבל שבשקית או בסלסלה,– יהיה תרומה גדולה על כל מה שאלקוט.

מעשר ראשון–  אחד ממאה מפירות הטבל העליונים,  שבסלסלה או בשקית כנגד כל מה שאלקוט, יהיה מעשר ראשון, ושאר תשעת חלקי המעשר יהיו בצד העליון של הפירות שאלקוט.

תרומת מעשר– המאית מפירות הטבל שבשקית או בסלסלה שקראתים מעשר ראשון יהיו תרומת מעשר  לכשאלקוט.

מעשר שני– עשירית מהפירות שאלקוט – בתחתיתם, יהיו מעשר שני, ויהיו מחוללים על פרוטה ורבע במטבע המיועדת לחילול מעשר שני.

נטע רבעי– אם בפירות שאל

קוט במטע יש פירות נטע רבעי, הרי הם בתוספת רבע מערכן, יהיו מחוללים כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד, במטבע המיוחדת לי לכך. 

 

 

 

toraland whatsapp